Analize

Acasă / Analize

Testare COVID-19

Analize prescrise de medicul de familie:

 • Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
 • Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
 • Fibrinogenemie
 • Hemoleucogramă completă
 • Timp Quick și INR
 • VSH
 • Acid uric seric
 • Bilirubină directă
 • Bilirubină totală
 • Calciu ionic seric
 • Calciu seric total
 • Colesterol seric total
 • Creatinină serică
 • Dozare glucoză urinară
 • Dozare proteine urinare
 • Electroforeza proteinelor serice
 • Examen complet de urină (sumar+sediment)
 • Fosfataza alcalină
 • Glicemie
 • HDL colesterol
 • LDL colesterol
 • Magneziemie
 • Potasiu seric
 • Proteine totale serice
 • Sideremie
 • Sodiu seric
 • TGO
 • TGP
 • Trigliceride serice
 • Uree serică
 • Creatinină urinară
 • Microalbuminuria
 • Ag HBs (screening) ( pentru gravide si contactii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate)
 • Anti HAV IgM( pentru gravide si contactii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate)
 • Anti HCV ( pentru gravide si contactii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate)
 • Antigen Helicobacter Pylori
 • ASLO sau RPR
 • Confirmare TPHA
 • FT4
 • Proteină C reactivă
 • PSA
 • Testare HIV la gravidă
 • TSH
 • Exudat faringian:
  • Examen bacteriologic exudat faringian
  • Examen fungic exudat faringian
 • Examen urină:
  • Urocultură
  • Examen fungic urină
 • Examene materii fecale:
  • Coprocultura
  • Examen coproparazitologic
  • Depistare hemoragii oculte
 • Examene din secreții nazale:
  • Examen bacteriologic din secreții nazale
  • Examen fungic din secreții nazale

Analize prescrise de medicul specialist:

 • Anticorpi specifici anti Rh la gravida
 • APTT
 • Determinare la gravida a grupului sanguin Rh
 • Determinare la gravida a grupului sanguin ABO
 • Examen citologic al frotiului sanguin
 • Fibrinogenemie
 • Hemoleucograma completa
 • Numaratoare reticulocite
 • Timp Quick si INR
 • VSH
 • Acid uric seric
 • Bilirubina directa
 • Bilirubina totala
 • Calciu ionic seric
 • Calciu seric total
 • Colesterol seric total
 • Creatinina serica
 • Creatinina urinara
 • Creatinkinaza CK
 • Dozare glucoza urinara
 • Dozare proteine urinare
 • Electroforeza proteinelor serice
 • Examen complet de urina( sumar + sediment)
 • Feritina serica
 • Fosfataza alcalina
 • Fosfor (fosfat seric)
 • Gama GT
 • Glicemie
 • HDL colesterol
 • LDL colesterol
 • Magneziemie
 • Microalbuminuria
 • Potasiu seric
 • Proteine totale serice
 • Sideremie
 • Sodiu seric
 • TGO
 • TGP
 • Trigliceride serice
 • Uree serica
 • Ag HBs (screening)
 • Anti HAV IgM
 • Anti HCV
 • Antigen Helicobacter Pylori
 • ASLO sau RPR
 • Confirmare TPHA
 • FT4
 • Proteina C Reactiva
 • PSA
 • Testare HIV la gravida
 • TSH
 • Parathormonul seric (PTH)
 • Hormonul foliculinostimulant FSH
 • Hormonul luteinizant (LH)
 • Cortizol
 • Testosteron
 • Estradiol
 • Progesteron
 • Prolactina
 • Confirmare TPHA
 • Complement seric C3
 • Complement seric C4
 • IgG seric
 • IgA seric
 • IgM seric
 • IgE seric
 • Factor rheumatoid
 • ATPO
 • Free PSA
 • Exudat faringian
  • Examen bacteriologic exudat faringian
  • Examen fungic exudat faringian
 • Examen urina
  • Urocultura
  • Examen fungic urina
 • Examene materii fecale
  • Coprocultura
  • Examen micologic materii fecale
  • Examen coproparazitologic
  • Depistare hemoragii oculte
 • Examene din secretii vaginale
  • Examene din secretii vaginale
  • Examen fungic din secretii vaginale
 • Examene din secretii uretrale
  • Examen bacteriologic din secretii uretrale
  • Examen fungic din secretii uretrale
 • Examene din secretii otice
  • Examene din secretii otice
  • Examen fungic din secretii otice
 • Examene din secretii nazale
  • Examen bacteriologic din secretii nazale
  • Examen fungic din secretii nazale
 • Examene din secretii conjunctivale
  • Examene din secretii conjunctivale
  • Examen fungic din secretii conjunctivale
 • Examene din colectie purulenta
  • Examen bacteriologic din colectie purulenta
  • Examen fungic din colectie purulenta
 • Testarea sensibilitatii la substante antimicrobiene si antifungice
  • Antibiograma
  • Antifungigrama

Analize PARACLINIC decontate CAS:

1 Hemoleucogramă completă *1)*16) – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari
2 Numărătoare reticulocite
3 Examen citologic al frotiului sanguin*3)
4 VSH*1)
5 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) *16)
6 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) *16)
7 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*16)
8 Timp Quick şi INR*1) *16) (International Normalised Ratio)
9 APTT*16)
10 Fibrinogenemie*1) *16)
11 Proteine totale serice*1) *16)
12 Electroforeza proteinelor serice*1)
13 Feritină serică*1) *16)
14 Uree serică*1) *16)
15 Acid uric seric*1) *16)
16 Creatinină serică*1) *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**)
17 Bilirubină totală*1) *16)
18 Bilirubină directă*1) *16)
19 Glicemie*1) *16)
20 Colesterol seric total*1)
21 HDL colesterol*1)
22 LDL colesterol*1)
23 Trigliceride serice*1)
24 TGP*1) *16)
25 TGO*1) *16)
26 Creatinkinaza CK*1)
27 Gama GT*1) *16)
28 Fosfatază alcalină*1) *16)
29 Sodiu seric*1) *16)
30 Potasiu seric*1) *16)
31 Calciu seric total*1) *16)
32 Calciu ionic seric*1) *16)
33 Magneziemie*1) *16)
34 Sideremie*1) *16)
35 Transferină serică*1)
36 Fosfor (fosfat seric)*9)
37 Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) *16)
38 Dozare proteine urinare*1) *16)
39 Microalbuminuria (albumină urinară)*8)
40 Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8)
41 Albumină serică*8) *16)
42 Dozare glucoză urinară*1)
43 Creatinină urinară*8)
44 TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16)
45 HBA1c *10) *16)
46 Alfa Amilaza serică
47 Lipaza serică
48 Lactatdehidrogenaza (LDH)
49 Rezervă alcalină ( determinarea Bicarbonatului seric)
50 Vitamina B 12 *1)
51 Acid folic *1)
52 TSH*1) *16)
53 FT4*1) *16)
54 Parathormonul seric (PTH)
55 Hormonul foliculinostimulant FSH
56 Hormonul luteinizant (LH)
57 Cortizol
58 Testosteron
59 Estradiol
60 Progesteron
61 Prolactină
62 Anti-HAV IgM*2)
63 Ag HBs*1) *16)
64 Anticorpi Anti HCV*1) *16)
65 Testare HIV la gravidă*1) *16)
66 ASLO*1)
67 VDRL*1) sau RPR*1) *16)
68 Confirmare TPHA*4)
69 Antigen Helicobacter Pylori*1)
70 Complement seric C3
71 Complement seric C4
72 IgG seric
73 IgA seric
74 IgM seric
75 IgE seric
76 Proteina C reactivă*1) *16)
77 Factor reumatoid*1)
78 ATPO
79 PSA*1)
80 free PSA*6)
80 Examen bacteriologic exudat faringian*1) *16), cultură şi identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G
81 Examen fungic din exsudat faringian *11) – cultură și identificare până la nivel de specie
83 Urocultură*1) *16) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
84 Coprocultură*1) – cultură şi identificare bacteriană
85 Examen coproparazitologic*1)
86 Depistare hemoragii oculte*1)
87 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16)
88 Examene din secreții cervicale – cultură și identificare bacteriană
89 Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană
90 Examene din secreţii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare
91 Examene din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare
92 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) *16)
93 Examene din secreţii uretrale*1) – microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană
94 Examen din secreţii otice *12) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
95 Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13)
96 Examen microbiologic din secreţii conjunctivale*14) – Examen microscopic, cultură şi identificare bacteriană
97 Examen bacteriologic din colecţie purulentă *1) – Examen microscopic colorat, cultură şi identificare bacteriană
98 Examen fungic din colecţie purulentă *15) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
99 Antibiogramă*5)
100 Antifungigramă*5)

Analize contra cost: